Je bent hier:

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van de website www.route95.nl. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, ga je akkoord met de voorwaarden en inhoud van deze disclaimer.


Gebruik van de website
Hoewel Route95 de uiterste zorg besteedt aan het samenstellen en onderhouden van de website en gebruikmaakt van betrouwbare bronnen, kan zij niet garanderen dat de verstrekte informatie altijd juist, volledig en actueel is. Route95 is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onderbrekingen op de website.

Aansprakelijkheid
De informatie op deze website is niet bindend. Route95 behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website en deze disclaimer op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, bij te werken of aan te vullen. Route95 is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of de daarop verstrekte informatie, inclusief de aankoop van diensten via de website.

Auteursrecht
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op deze website (inclusief teksten, afbeeldingen en logo’s) zijn eigendom van Route95. Het is niet toegestaan om deze informatie te kopiëren, downloaden of op enige andere manier openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Route95. De informatie op deze website mag wel voor persoonlijk gebruik worden afgedrukt en/of gedownload.

Externe links
Route95 is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites waarnaar wordt verwezen op deze website.

Toepasselijk recht
Op deze website en disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze disclaimer zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

© 2024 All Rights Reserved.